Еднократни счетоводни и ТРЗ услуги

Попълване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ – 10,00 лв.
Попълване на данъчна декларация за облагане с патентен данък – 5,00 лв.
Подаване на нулеви справки-декларации по ЗДДС – 30,00 лв./месец.
Еднократно годишно счетоводно приключване на фирми с малък документооборот- 100,00 лв.
Подаване на данъчна декларация и публикуване на ГФО на фирми без дейност – 50,00 лв.
Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС – 70,00 лв.
Изготвяне на платежни документи – 1,00 лв./бр.
Изготвяне на осигурителни декларации Обр.1 или Обр.6 – 3,00 лв./бр.
Изготвяне на трудов или граждански договор – 5.00 лв./бр.
Изготвяне на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ – 5,00 лв./бр.
Актуално състояние на фирма – 15,00 лв.
Изчисляване на осигурителен стаж на база предоставени документи – 20,00 лв.