ЦЕНОВА ЛИСТА

Услуга Фирми регистрирани по ДДС Фирми нерегистрирани по ДДС
1 Счетоводни услуги – до 25 документа 100,00 40,00
2 Счетоводни услуги – до 50 документа 170,00 70,00
3 Счетоводни услуги – до 150 документа 240,00 100,00
4 Счетоводни услуги – над 150 документа  280,00-320,00 130,00
5 Счетоводни услуги за фирми с нулева декларация по ДДС 30,00
6 ТРЗ и ЛС 7 лв./човек
7 Годишно данъчно и счетоводно приключване, вкл. подаване на годишни отчети в Търговския регистър (с включени държавни такси) 60,00-120,00
8 Годишни данъчни декларации за фирми без търговска дейност (нулеви декларации) 30,00

Посочените цени са месечни и без ДДС, като дружеството не е регистрирано по ЗДДС.