СЧЕТОВОДСТВО ОНЛАЙН

Този вариант включва всички стандартни счетоводни и ТРЗ услуги, но комуникацията (обмяната на първичните документи и готовите справки) между обслужващата и обслужваната фирма се извършва чрез интернет връзка, като вече времето и разстоянието вече не са фактори .
Клиенти могат да бъдат фирми и физически лица от цялата страна, като за осъществяването на връзката с обслужващата фирма не е нужна някаква специална подготовка по компютърни умения.
Необходим е само компютър, имащ връзка с интернет и скенер, за да се извърши следното:
1. Сканиране на първичните документи.
2. Качване на сканираните копия в папка от сайта.
3. Разпечатване на получените справки и документи.

Предимства на този вид услуга?
1. Спестявате поддържане на щат: „счетоводител”; „човешки ресурси”и всички произтичащи от наемането на персонал субективни фактори.
2. Отпада задължението да се разнасят папки с документи до счетоводната кантора.
3. Разполагате с цялата информация по всяко време от денонощието и от всяка точка на света.
4. Пестите време за посещение на държавните институции за подаване на справки и декларации.

Как да станете наш клиент?
1. Свържете се с нас на тел.: 032/578067 , моб.тел.:0876181 747 и в удобно за вас време и място, ще обсъдим вашите изисквания, съобразени с Вашия бизнес.
2. Ще бъде изготвен Договор за счетоводно обслужване, в който заедно ще коментираме отделните клаузи. Цените ще бъдат съобразени с вашите възможности, като са съобразени с реалността и няма да надвишават цените, посочени в ценовата ни листа.
4. Ще ви помогнем да си направите профил (регистрация) в нашия сайт, чрез който ще ни изпращатате вашите сканирани документи и ще получавате необходимите ви справки.
Благодарим ви, за доверието!