За нас

За да постигнете по-добри финансови резултати,, Ви предлагаме нашата помощ – включително и он-лайн счетоводно и ТРЗ обслужване. Колектива на „Капитал 2011” ЕООД извършва дейност от 2007 г.
Предметът на дейност е : финансови, икономически и правни консултации; счетоводни услуги, финансова и икономическа информация и допълнителни услуги по електронен път; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.
тел.: +359 0876 181 747, 035932 57 80 67, E-mail:kapital_2008@abv.bg

7919_1