ДРУГИ УСЛУГИ

Безплатно изготвяне на документи за регистрация на ООД, ЕООД, АД, ЕАД Търговския регистър БУЛСТАТ, след сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване на нова фирма;

Консултации и подготовка на необходими документи по заеми от небанкови финансови институции;

Подготовка на необходими документи за получаване на заеми от банки;

Промяна на правната форма на предприятия – от ООД в ЕООД, от ЕТ в ООД, ЕООД и т.н.;

Информация за промени в търговското, данъчното, валутното, социално и здравно законодателство;